Privacy Policy

Algemeen

Uw bedrijfs- en contactpersoongegevens worden opgenomen in het klantenbestand van All-4movers. Uw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst, risicobeheer en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder ook het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door All-4movers valt. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit ons laten weten via een e-mail naar info@all-4movers.be . Voor reacties op ons privacybeleid of voor de wijziging en/of inzage van uw gegevens kunt u hier ook terecht. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend door All-4movers gebruikt en zullen nooit aan derden worden verstrekt.
 
Email adressen
 
Uw zakelijk e-mailadres wordt uitsluitend in ons systeem bewaard als dit rechtstreeks aan ons doorgegeven wordt. We gebruiken dit e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is doorgegeven. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.
 
Bedrijfs- en contactpersooninformatie
 
All-4movers bewaart alle bedrijfs- en contactpersooninformatie die u vrijwillig aan ons verstrekt via deze site. Deze informatie wordt gebruikt ten behoeve van marketing- en service doeleinden.
 
Wijzigen van uw gegevens
 
Wij stellen het op prijs als u melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen.

Seo en webdesign Webspice
All-4 Movers © 2024